Gluten-free Albania

Gluten-free-Albania_ATF

www.glutenfreealbania.com

Gluten-free_ATF

GAF ka mundësuar zhvillimin dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të këtij protali. Nëpërmjet portalit, të gjithë kanë mundësi të ndajnë përvojat dhe njohuritë e tyre, si dhe të informohen se cilat ushqime nuk përmbajnë gluten në bazë të testimeve që janë kryer. Gjithashtu, GAF do të sigurojë informacion të saktë se cilat kompani shqiptare ofrojnë produkte pa gluten, si dhe cilat restorante sigurojnë gatime/ushqime pa gluten.