Shoqata e Koleksionistëve të Shqipërisë

Shoqata-e-koleksionisteve_ATF

www.shksh.al

shoqata-e-koleksionisteve

“Shoqata e koleksionistëve të Shqipërisë” është themeluar që në vititn 1991 me qëllim përhapjen e kulturës së koleksionimit, botimit të artikujve studimorë në revistën periodike 6 mujore “Koleksionisti”, ruajtjen dhe përhapjen e vlerave materiale dhe kulturore të objekteve të koleksionimit, si monedha, pulla postare, medalje, kartolina, libri i vjetër dhe veprat e artit. GAF ka mundësuar zhvillimin e faqes, krijimin e domain-eve, përmbajtjen e saj, hostimin, si dhe mirëmbajtjen.

Ky projekt bëri të mundur gjithashtu, që nëpërmjet faqes së web-it kushdo që ka dëshirë mund të anëtarësohet në këtë shoqatë duke dhënë kontributin e tij për të promovuar vlerat e trashëgimisë kulturore të Shqipërisë.