Çfarë bëjmë


Slider


Projektet tona

GAF mundëson lidhjet e nevojshme midis individëve dhe bizneseve, tërheq investitorë të huaj dhe vendas, dhe ndërton nisma produktive dhe të qëndrueshme me qëllim që të sjellë ndryshim dhe zhvillim në fushat ku operon.

Përfundimi i projektit "Trajnime të…

Fondacioni Grow Albania përfundoi trajnimet e realizuara në disa prej materniteteve të Tiranës per projektin "Covid-19 Training". Ky projekt kishte si synim trajnimet e stafit mjekësor të këtyre spitaleve, për t'i...

Lexo më shumë

Vijojnë trajnimet për personelin shëndetesor…

Grow Albania Foundation ka vijuar me trajnimet e stafit mjekësor të spitalit obsetrik-gjinekologjik “Koço Gliozheni”, këtë hërë personeli është informuar në lidhje me pajisjet mbrojtëse personale të cilat janë themelore...

Lexo më shumë

Trajnime për menaxhimin e pacientëve…

GAF aplikoi në thirrjen e AMSHC duke propozuar projektin për zhvillimin e trajnimeve në lidhje me menaxhimin e pacientëve me COVID-19 për stafin mjekësor të dy spitaleve universitare obstetrik-gjinekologjike në...

Lexo më shumë

“Shoqata e Koleksionistëve të Shqipërisë”

Grow Albania Foundation mundësoi që “Shoqata e Koleksionistëve të Shqipërisë” të kishte një faqe web-i me qëllim që informimi rreth trshëgimisë kultorore të Shqipërisë të ishte më i thjeshtë për...

Lexo më shumë

Gluten Free Albania

Një projekt i GAF në këtë fushë është platforma “Gluten Free Albania”, misioni i së cilës është ndërgjegjësimi i shoqërisë shqiptare në lidhje me intolerancën ndaj glutenit dhe sëmundjen e...

Lexo më shumë

Trajnime për mësuesit dhe nxënësit…

GAF ka mundësuar një bashkëpunim të suksesshëm midis Albanian Business Partner, e cila është një kompani që ofron shërbime konsulence në ICT, dhe shkollës teknike eletlektrike “Gjergj Canco” për të...

Lexo më shumë