EdukimiSlider
Mbështetja e të rinjve në rrugën drejt punësimit dhe përmirësimit të aftësive profesionale është një nga objektivat kryesorë të GAF. Për këtë qëlllim, fondacioni punon vazhdimisht për të sigurar lidhjet e duhura midis shkollave dhe sipërmarrjeve të ndryshme.    Objektivat kryesorë në këtë fushë:

  • Përmirësimi në rritjen e cilësisë së mësimdhënies përmes organizimeve të trajnimeve të ndryshme për mësuesit dhe nxënësit;
  • Krijimi i kushteve sa më të përshtatshme në shkolla dhe universitete;
  • Tërheqja e kompanive shqiptare dhe të huaja për t’i dhënë mundësi studentëvë të zhvillojnë trajnime dhe praktika profesionale;
  • Mundësi punësimi pas përfundimit të studimeve.

Projekte të përfunduara

Trajnime për mësuesit dhe nxënësit…

GAF ka mundësuar një bashkëpunim të suksesshëm midis Albanian Business Partner, e cila është një kompani që ofron shërbime konsulence në ICT, dhe shkollës teknike eletlektrike “Gjergj Canco” për të...

Më shumë