ShëndetësiSlider
Misioni ynë në shëndetësi është të krijojmë fushata ndërgjegjësuese, duke përdorur të gjitha kanalet e komunikimit me qëllim ofrimin e një informacioni të pëditësuar dhe të saktë.    Objektivat kryesorë në këtë fushë janë:

  • Lehtësimi i shkëmbimit të informacionit mbi sistemin dhe shërbimet shëndetësore;
  • Zhvillimin e fushatave ndërgjegjësuese mbi problematika të ndryshme;
  • Trajnimin e ekipeve të caktuara mjekësore me njohuritë e duhura për trajtimin e situatave emergjente;
  • Organizimi i fushatave ndërgjegjësuse për të siguruar që legjislacioni shqiptar të përfshijë në skemën e barnave të rimbursuara një paketë më të gjerë.Projekte të përfunduara

Përfundimi i projektit "Trajnime t…

Fondacioni Grow Albania përfundoi trajnimet e realizuara në disa prej materniteteve të Tiranës per projektin "Covid-19 Training". Ky projekt kishte si synim trajnimet e stafit mjekësor të këtyre spitaleve, për t'i...

Më shumë

Vijojnë trajnimet për personelin shën…

Grow Albania Foundation ka vijuar me trajnimet e stafit mjekësor të spitalit obsetrik-gjinekologjik “Koço Gliozheni”, këtë hërë personeli është informuar në lidhje me pajisjet mbrojtëse personale të cilat janë themelore...

Më shumë

Trajnime për menaxhimin e pacientëve m…

GAF aplikoi në thirrjen e AMSHC duke propozuar projektin për zhvillimin e trajnimeve në lidhje me menaxhimin e pacientëve me COVID-19 për stafin mjekësor të dy spitaleve universitare obstetrik-gjinekologjike në...

Më shumë

Gluten Free Albania

Një projekt i GAF në këtë fushë është platforma “Gluten Free Albania”, misioni i së cilës është ndërgjegjësimi i shoqërisë shqiptare në lidhje me intolerancën ndaj glutenit dhe sëmundjen e...

Më shumë