Teknologji informacioni dhe inovacionSlider
Çdo ide ka nevojë për kurajo dhe mbështetje! Për këtë arsye, GAF punon për të krijuar mundësitë që sipërmarrjet të jenë gjithnjë e më shumë të përfshira për të siguruar ndihmën e nevojshme për këdo që ka një ide inovative. Duke mbështetur zhvillimin e ideve inovative, GAF synon sigurimin e mbështetjes në rritjen e zhvillimit ekonomik në Shqipëri për t’i hapur rrugën mundësive të reja për punësim dhe të nxisë konkurrencën.    Objektivat kryesorë në këtë fushë janë:

  • Mbështetje për çdo ide inovative dhe start-up;
  • Këshillim dhe mbështetje që në hapat e parë dhe të çdo faze për start up-et dhe bizneset ekzistuese, duke lehtësuar rrugëtimin e tyre drejt suksesit;
  • Mbështetje në zhvillimin e ekosistemit të sektorit të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK).