Anëtarët e Bordit

  • Elsa Zhulali – Drejtuese e Fondacionit “Grow Albania Foundation”
  • Laurant Kollçaku - Pediatër pranë QSUT-së
  • Matilda Qesja - Avokate/ Menaxhere e Çështjeve Ligjore në Departamentin e Projekteve të Koorporatës-Balfin
  • Omer Saraçi - Gazetar
  • Klejda Kika - Menaxhere e qendrës kulturore “Tulla Culture”
  • Silva Draçini - Ekonomiste
  • Andrit Hyselli - Biolog